HittaFamiljehem.se Sveriges största söktjänst för Familjehem
Glömt lösenordet?

Grynings Familjehemsenhet

Tfn: 0706-39 07 00

Besöksadress: Göteborg; Anders Personsgatan 14,Göteborg, Vänersborg; Vänerparken 21, Vänersborg, Skaraborg: Villagatan 7, Skövde
Föreståndare: Annica Carlshamre, 0722-229 236
Placeringsansv: Stefan Larsson 0705-14 55 06, Susanne Kleby Eriksson,070-9599093, Annika Ehrngren 070-8487241, 070-514 55 06, 070-959 90 93, 070-848 72 41
Platsantal: 100 familjehemsplatser samt 20 jourplatser


Målgrupp: Familjehemmen tar emot barn och unga 0-20 år, främst platser lämpliga för tonåringar. Ungdomarna har ofta psykosociala svårigheter och relationsproblem

Jourhemmen tar akut emot barn i åldern 0-18 år

Behandlingsinnehåll: Konsulentstödd familjehemsvård. Familjerna erbjuder familjegemenskap och stöd i vardagen. Verksamheten har specialpedagog anställd som stöd för att barnen/ungdomarna ska erhålla lämpligt stöd i skolarbetet. Familjerna är utredda enligt Kälvesten och är oftast erfarna som familjehemsföräldrar. Jourfamiljerna har generellt medgivande att verka som jourfamiljer

Familjehemmen har stöd och vägledning av sin konsulent som håller tät och frekvent kontakt. Familjerna erhåller grundutbildning och fortlöpande utbildningsinsatser. De har också extern handledning. Vid behov har familjehemmen rätt till 31 dagars avlastning per år.
Nyrekryterade familjehem får ett erfaret familjehem som mentor och familjehemmen träffas också i grupp för information, utbildning och socialt stöd och gemenskap.

Geografi: Familjer bosatta i Västra Götaland.

Huvudman: Gryning Vård AB

Org nr: 556605-8201

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till familjehemskonsulenterna.
Vid frågor om olika vårdalternativ, kontakta Grynings placeringsfunktion, tfn 031-703 73 48.

Språk: Engelska, tyska

Övriga upplysningar: Gryning Vård AB är kommunägt och drivs på samhällsnyttig grund. Grynings Familjehemsverksamhet anordnar utbildning och grupphandledning för familjehem knutna till kommunerna i Västra Götaland.

"Grynings Familjehemsenhet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HittaFamiljehem.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Målgrupp
Barn med invandrarbakgrund
Ensamkommande
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Jourhem
LVU
Personalhandledning