HittaFamiljehem.se Sveriges största söktjänst för Familjehem
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Brizad Behandlingskonsult

Tfn: 0650-59 53 22

Besöksadress: Norra industrivägen 1B, HUDIKSVALL
Postadress: Box 1087, SE-824 12 HUDIKSVALL
Föreståndare: Lena Maria Grandin, 070-837 21 78
Placeringsansv: Christina Kråke


Målgrupp: Brizad Behandlingskonsult AB är ett företag som i huvudsak arbetar med kraftigt förstärkt familjehemsvård.

Behandlingsinnehåll: Den kraftigt förstärkta familjehemsvården gör det möjligt för individen, trots stora behov av insatser, att få läkas, rehabiliteras och utvecklas i ett sammanhang som bara en familj med sitt starka engemang och informella nätverk kan erbjuda. Den kontinuitet som skapas i denna miljö leder till trygghet, förutsägbarhet och pålitlighet. Familjehemmets naturliga kunskap kompletteras med vårt stöd och externa resurser. Vi har därför ett väl etablerat samarbete bl.a. med psykiatriker, psykologer och leg. psykoterapeuter i de områden där vi är verksamma. Vi anpassar vårdinsatserna individuellt och mobiliserar med stor flexibilitet allt efter indivens särskilda behov och uppdragets karaktär. Varje placering förgås av en noggrann matchning till ett lämpligt familjehem utifrån individens specifika behov av stöd och omsorg. Brizads verksamhet riktar sig till individer med en komplicerad psykosocial problematik som har behov av behandling som ett traditionellt familjehem i allmänhet inte kan erbjuda. Placeringen ses ofta som ett alternativ till instutitionsvård.

I familjehemmet lever individen i en vanlig familj där kontaken med familjehemsföräldrarna, individuellt anpassad omsorg samt förutsägbar och begriplig vardagsstruktur gynnar hennes/hans utvecklingsprocess. Individen befinner sig således inte i en klientgrupp med en egen kultur som kan inverka negativt på henne/honom.

Huvudman: Brizad Behandlingskonsult AB

Org nr: 556721-5800

Upptagningsområde: Vi är verksamma i stora delar av Sverige, från Norrbotten till Skåne och vårt huvudkontor finns i Hudiksvall. Våra uppdragsgivare är verksamma inom socialtjänst, barn- eller vuxenpsykiatri samt rättspsykiatri. Familjehemskonsulenter finns i närområdet kring familjehemmen. De ger regelbunden handledning och vägledning till familjehemmet samt samordnar de resurser och insatser som behövs kring individen.

"Brizad Behandlingskonsult" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HittaFamiljehem.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se