HittaFamiljehem.se Sveriges största söktjänst för Familjehem
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

SilverSeger AB - Familjevårdsenheter

Tfn: 0300 211 22
Fax: 0300 57 37 10

Besöksadress: Västergatan 16, Uppsala
Föreståndare: Ann-Katrina Tinnus Johansson, 073 345 57 84
Placeringsansv: Marie Segerholm, 073 345 57 81
Platsantal: 10


Målgrupp: Familjehemmen tar emot barn och unga 0-20 år.

Jourhemmen tar akut emot barn i åldern 0-18 år

Behandlingsinnehåll: SilverSeger AB är ett lösningsfokuserat vårdbolag med inriktning på förstärkt familjehems- och kvalitativa vårdinsatser.

Familjehemsenheten tillhandahåller välutredda familjehem med flerårig erfarenhet och kompetens inom resurskrävande problematik. Bolagets vision är att tillhandahålla trygga vårdmöjligheter även för de mest svårplacerade klienterna enligt lagrum SoL, LVU och LSS.

Utmärkande för arbetet är vårt helhetstänk, där vi erbjuder placerande myndighet ett koncept. Det innebär att företaget tillsammans med familjehem och behovsprövade insatser utifrån klientproblematik löser de incidenter och den problematik som uppstår. Vi på Silverseger vill erbjuda mycket mer än bara en plats i ett familjehem, vi vill erbjuda ett koncept som innebär en helhet där behövda insatser tillgodoses på individnivå.

Det är för bolaget en stolthet att man oansett svårbehandlad problematik och allvarliga diagnoser (med bakgrund från behandlingshem, Statens institutionsstyrelse och kommunala insatser som fallerat) aldrig behövt säga upp en placering gentemot klientkommunen. Konsulenter, ansvariga och Familjehem på SilverSeger är lösningsfokuserade och målinriktade.

Arbetet karaktäriseras av det tredelade ansvaret mellan Familjehemmet, Konsulenten/Bolaget samt vårdande myndigheter (sjukvård, psykiatri, privata insatser) för att stärka klienten och säkerställa ett tryggt och gott liv även efter avslutad placering.

Vår personal har erfarenhet från Socialtjänst, missbruksvård, Statens Institutionsstyrelse, Kriminalvården samt över 20 års erfarenhet av egna familjehemsplaceringar.

Kompetensen och ambitionen som finns i SilverSeger finnes inte i andra bolag - och detta står vi med våran vision och våra ideer för.

Geografi: Hela landet med fokus på Västra Götaland, Skåne och Stockholm

Huvudman: SilverSeger AB

Org nr: 556932-5573

Upptagningsområde: Vi är verksamma i stora delar av Sverige, från Syd till Norr och vårt huvudkontor finns i Kungsbacka . Våra uppdragsgivare är verksamma inom socialtjänsten. Familjehemskonsulenter finns i närområdet kring familjehemmen. De ger regelbunden handledning och vägledning till familjehemmet samt samordnar de resurser och insatser som behövs kring individen.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till familjehemskonsulenterna.
Vid frågor om olika vårdalternativ, kontakta SilverSeger placeringsfunktion, tfn Stefan 073 345 57 80 alt. Marie 073 345 57 81

Språk: Engelska,Tyska, Persiska, Dari, Arabiska, övriga tar vi in tolk.

Övriga upplysningar: SilverSeger AB- Jobbar alltid med totallösningen kring den unga.

"SilverSeger AB - Familjevårdsenheter" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HittaFamiljehem.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Målgrupp
Ensamkommande
Hedersproblematik
Missbruk
Neuropsykiatrisk problematik
Psykiatrisk problematik
Psykosocial problematik
Önskemål om boende
Allergifritt
Djurfritt
Egna hemmavarande större barn
Egna mindre barn
Glesbygd
Har djur
Hemmavarande vuxen
Hus/villa
Inga egna barn
Landsbygd
Lägenhet
Tätort