HittaFamiljehem.se Sveriges största söktjänst för Familjehem
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

KRUT sociala tjänster

Tfn: 0155-21 20 70
Fax: 0155-21 20 76

Besöksadress: Bagaregatan 39, Nyköping
Postadress: 611 30 NYKÖPING
Föreståndare: Anette Ek, 0158-215 58
Placeringsansv: Eva Pettersson, 0706962099
Platsantal: Ca 70


Behandlingsinnehåll: Vid kontakt kan du alltid få uppdaterad detaljerad information om de familjer som har ledig plats. KRUT är behjälpliga vid planering av skolgång och andra önskemål. KRUTs konsultent deltar i upprättande av och uppföljning av genomförandeplan och bistår med dokumentation enligt BBIC.
För ensamkommande flyktingungdomar har vi familjehemsplatser och särskilt anpassad verksamhet - se mer under fliken "Ensamkommande flyktingungdomar". Några av våra familjer har erfarenhet och kompetens för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Våra konsulenter kan bistå med tydliggörande pedagogiskt stöd i familjen och skolan.

Huvudman: KRUT sociala tjänster AB

Org nr: 556817-5227

Övriga upplysningar: Placeringar kan göras enligt SOL; LVU eller LSS.
Om det är bråttom kan vi erbjuda akutplats i jourfamilj- se vidare under "När det är bråttom- akutplaceringar".

"KRUT sociala tjänster" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HittaFamiljehem.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Misshandlade kvinnor
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Ensamkommande
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Stöd och service till vissa funktionshindrade