HittaFamiljehem.se Sveriges största söktjänst för Familjehem
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Makira teamet, Familjehem

Tfn: 076-1267622

Besöksadress: Allevägen 6, Vallentuna
Postadress: Körlinge gård, 186 91 VALLENTUNA
Föreståndare: Marie Wiklander, 076-1267622
Placeringsansv: Raija Zidén, 076-126 76 21
Platsantal: 10


Målgrupp: Vi tar emot placeringar som har behov av att vara i ett familjehem. Det kan vara akut, uppväxtplacering oavsett ålder, skyddsboende eller mamma barn.

Behandlingsinnehåll: Våra familjehem jobbar mycket med anknytning och rutiner i vardagen. Att vardagen för den placerade ska vara förutsägbar och trygg.

Geografi: Vi har familjehem i Stockholm, Uppsala och Sundsvall.

Huvudman: Makira Teamet AB

Org nr: 556903-2765

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Placerande myndighet besöker familjehemmet i ett första skede för att bedöma om Makira teamets matchning är rätt för den tilltänkta placeringen. Därefter gör placerande myndighet en utredning på familjehemmet. Efter detta besöker i de flesta fall ungdomen och/eller det nätverk som finns familjehemmet innan placeringsavtal skrives mellan parterna och en inslussning påbörjas.

Språk: Vissa av våra familjehem talar förutom svenska även dari, persiska, arabiska, spanska, finska, mandarin och engelska.

Övriga upplysningar: Vi har mer än 25 års erfarenhet av familjehemsvård och HVB verksamhet. Flera av våra samordnare och familjehemskonsulenterna har själva arbetat som familjehem tidigare i många år.
Alla familjehem får kontinuerlig handledning och har tillgång till stöd dygnet runt i akuta situationer.
Makira teamet erbjuder jourhem och kvalificerade familjehem.
Alla våra familjehem är internutredda av Makira teamet/socialtjänsten.
Vi erbjuder ofta hämtning av barnet/ungdomen och har dygnet runt jour.

"Makira teamet, Familjehem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HittaFamiljehem.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Målgrupp
Ensamkommande
Hedersproblematik
Psykiatrisk problematik
Psykosocial problematik