HittaFamiljehem.se Sveriges största söktjänst för Familjehem
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Familjehemsverksamheten AB

Tfn: 0515-180 30
Fax: 0515-182 70

Besöksadress: Repslagaregatan 19, FALKÖPING
Postadress: Box 116, SE-521 02 FALKÖPING
Föreståndare: Marianne Grotjohann och Pia Nilsson, 0515-18051, 0515-18043
Placeringsansv: Pia Nilsson, 0733405553
Platsantal: 25


Målgrupp: Barn och unga 0-20 år

Behandlingsinnehåll: Familjehemmen har genomgått en 30 timmars grundutbildning. Därefter görs omfattande intervjuer. Dessa moment genomförs alltid innan placering blir aktuell. Samtliga konsulenter (socionomer) har lång erfarenhet av socialt arbete från olika områden. Max 7-8 familjer per konsulent. Minst en kontakt per vecka med varje familj. Vanligen sker detta genom att konsulenten träffar familjen i deras hem. Extern handledning till familjehemmen med tillgång till barnpsykologkompetens. Annan extern handledning/konsultation vid behov. Utbildning med fokus på det placerade barnets problematik. Avlastning för familjehemmen finns. Årliga gemensamma aktiviteter för familjehemmen.En viktig grundsten i vårt arbete är de placerade barnens föräldrars betydelse. Endast ett barn/en ungdom placeras i varje familjehem. Undantag från detta görs bara vid syskonplaceringar. Rapporter till socialtjänsten med BBIC som underlag.

Geografi: Familjehemmen ligger inom en radie av en timmes resväg från Falköping. Även familjehem inom en timmes resväg från Halmstad.

Huvudman: Familjehemsverksamheten Skaraborg AB

Org nr: 556493-1102

Inskrivningsförfarande: Förfrågan om placering görs direkt till Familjehemsverksamheten.

Språk: Engelska, franska, baskunskaper arabiska

Övriga upplysningar: Extern handledning till konsulenter och familjehem. Kvalificerade/legitimerade handledare och terapeuter anlitas. Endast ett barn placeras i varje familjehem, undantag syskonplaceringar.

"Familjehemsverksamheten AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HittaFamiljehem.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Incest
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Barn med invandrarbakgrund
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning