HittaFamiljehem.se Sveriges största söktjänst för Familjehem
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Frida jour & familjehem

Tfn: 031-13 91 13

Besöksadress: Kyrktorget 19-21, Partille
Postadress: Kyrktorget 19-21, 433 33 Partille
Placeringsansv: Newroz Samuelsson, 0737-31 00 53


Målgrupp: Fridas målgrupp är barn och ungdomar

Behandlingsinnehåll: Vår familjehemsvård kretsar kring ett fundament av salutogen behovsterapi där klientens behov står i centrum. FRIda arbetar enligt KBT och KASAM (Känsla av sammanhang) och kombinerar detta med individuell kartläggning av individens behov.

I denna kartläggning och i uppföljning arbetar FRIda enligt för myndigheter bekanta metoder. Uppföljningar lämnas i frekventa intervall och myndigheter bjuds in till uppföljnings- och samordningsmöten med klienten för insyn.

Bolaget har erfarenhet av såväl placeringar utifrån missbruks/social behovsproblematik men även placeringar med utländsk bakgrund/ensamkommande. Vid behov samarbetar vi även med behandlingsterapeuter och kvalificerad vårdpersonal.

Geografi: Familjehemmen finns över hela landet, med koncentration i Stockholm, Västra Götaland och Skåneregionerna.

Org nr: 556957-0319

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker genom telefonsamtal, träff med konsulent och genom besök i eventuell passande familj. I samband med inskrivning tar bolaget in vårdplan från placeringskommunen för att säkerställa att arbetet sker i enlighet med Socialförvaltningens förväntningar. FRIda ämnar att matcha placering mot familjehem. I de fall då detta inte kan säkerställas kan vi även rekommendera andra aktörer där vi etablerat ett gott samarbete.

Vid eventuell inskrivning ombesörjer bolaget samtliga kringliggande kostnader (resor, biljetter, akuta behov, etc) utan kostnad för placeringskommunen.

Språk: Arabiska, Dari, Engelska, Kurdiska, Spanska, Persiska, Turkiska, Svenska

Övriga upplysningar: Placeringar enligt LVU, LVM och SoL. Kvalitetsindex enligt branschstandard genom SSIL. Ramavtal med flertalet kommuner i Östergötland. Samarbete med cirka 15 kommuner runtom i landet.

Vi arbetar enligt den av Migrationsverket speciferade schablonersättningen, samt rekommenderade arvoderings- och omkostnadsnivåer enligt SKL.

Referenser lämnas på begäran.

"Frida jour & familjehem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HittaFamiljehem.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Målgrupp
Ensamkommande
Hedersproblematik
Missbruk
Önskemål om boende
Djurfritt
Egna hemmavarande större barn
Egna mindre barn
Glesbygd
Har djur
Hemmavarande vuxen
Hus/villa
Inga egna barn
Landsbygd
Lägenhet
Tätort