HittaFamiljehem.se Sveriges största söktjänst för Familjehem
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Familjehemsstiftelsen Skaraborg

Tfn: 0500-49 41 60
Fax: 0500-49 41 61

Besöksadress: Norra Aspelundsvägen 3, Skövde, SKÖVDE
Postadress: Box 316, 541 27 SKÖVDE
Föreståndare: Louise Brandberg Verksamhetschef, 070- 735 69 62
Platsantal: 24


Målgrupp: Familjehemsplaceringar och jourplaceringar för barn upp till 18 år med psykosocial och neuropsykiatrisk problematik, relationsproblem, psykisk ohälsa och lättare utvecklingsstörning mm.

Behandlingsinnehåll: Konsulentstödd familjevård där familjerna är utredda enligt Kälvestensmetoden. Familjernas arbete följs upp minst en gång per vecka med telefonsamtal och besök varje månad. De får extern handledning en gång per månad och utbildning utifrån familjehemmens och barnens behov. Stiftelsen arbetar strukturerat i team med familjehem och socialtjänsten enligt BBIC.
Gemensamma aktiviteter för familjehem och placerade barn förekommer vid flera tillfällen per år.
Stiftelsen har psykiatriker, specialpedagoger m.fl. som konsulter i verksamheten.
Det stödsystem som familjehemmen erbjuds gör att vi kan ta emot barn som annars ofta har institution som placeringsalternativ.

Geografi: Familjehemmen är bosatta i före detta Skaraborg, Västra Götalands län, inom ca 10 mils radie från Skövde.

Huvudman: Familjehemsstiftelsen Skaraborg

Org nr: 867800-5763

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Socialsekreteraren söker familjehem direkt hos familjehemsstiftelsen.

Språk: Engelska, arabiska, finska.

Övriga upplysningar: Personalhandledning finns.
Stiftelsen är momsbefriad och har inte något vinstsyfte.
Stiftelsen är medlem i RFF-Riksförbundet för Förstärkt Familjevård och uppfyller kvalitetskrav ställda av förbundet samt är medlem i Famna - medlemmar i Famna återinvesterar vinsten.

"Familjehemsstiftelsen Skaraborg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HittaFamiljehem.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Diagnosgrupp
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Jourhem
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning