HittaFamiljehem.se Sveriges största söktjänst för Familjehem
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Länkar

Saknar du en länk?
Vi tar gärna emot förslag, mejla till info@hvbguiden.se.

Länka gärna till HVBGuiden.se. Instruktioner och material finner du längst ner på denna sida under länkkatalogen.

 

är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen!

BRIS ska bistå utsatta barn och unga med råd och stöd, samt underlätta för denna grupp att föra en dialog med vuxna. BRIS framhåller ett barnperspektiv och ser barn och unga som sina uppdragsgivare – det är utifrån deras behov verksamheten planeras.

Förebyggande arbete med narkotikahundar samt utbildningar

FaCO är en ideell organisation som vänder sig till familjehem, jourhem och kontaktfamiljer samt andra som arbetar med barn, ungdomar och vuxna, vilka omfattas av insatser från socialtjänsten.

Famna arbetar för att synliggöra de mervärden och den kvalitet som ideella eller idéburna non-profit-aktörer tillför vården och den sociala omsorgen iSverige. Famna deltar i sammanhang där angelägna frågor för vård och omsorg tas upp.

FRIO bildades 2004 och är Sveriges största medlemsorganisation för personer intagna i kriminalvårdsanstalt och för personer som går i väntan på egen inställelse eller är i utslussningsåtgärd. FRIO har över 90 lokala förtroenderåd som medlemmar.

Viktiga resurser för personer med funktionsnedsättningar.

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

En Blogg för personliga tankar om Äldreomsorg, Äldreboende, Hemtjänst och Funktionsnedsättningar.

I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser finns utförlig information om drygt 300 ovanliga sjukdomar.

RFS medlemmar har uppdrag som kontaktpersoner eller kontaktfamiljer, stödfamiljer, stödpersoner, godemän, förvaltare, lekmannaövervakare, besökare på häkten och anstalter. RFS verkar för kvalitet och rättssäkerhet för sina huvudmän och brukare i cirka 90 lokalföreningar runt om i landet.

RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

Statens institutionsstyrelse, SiS, är den statliga myndighet som ansvarar för vård och behandling på landets LVM-hem och särskilda ungdomshem.

Enligt Socialtjänstlagen 7 kapitel 1 § finns fyra olika grupper av enskild verksamhet: Hem för vård eller boende (HVB)...

Socialstyrelsen verkar för god hälsa, social välfärd samt vård och omsorg av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen.

Soctanter på nätet 2.0 är Sveriges första och enda Socialrådgivning på Internet, öppet dygnet runt.

Svenska Vård, den bransch- och näringspolitiska organisationen för fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling, bildades den 5 november 2009 i Göteborg, när branschorganisationerna Privo och Sveriges Behandlingshem gick samman.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en arbetsgivar- och intresseorganisation. SKL är också medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 18 landsting samt regionerna Skåne och Västra Götaland.


Kontakta oss om ni vill vara med i HVBGuidens länkkatalog eller saknar någon länk. Ni når oss på 08-459 24 00 eller info@hvbguiden.se.

Länka gärna till HVBGuiden.se. Instruktioner med länkar och  och använd då följande länk med följande text:

HVBGuiden - Sök efter HVB och familjehem

HVBGuiden - Sök efter behandlingshem, HVB-hem och familjehem 

Ni kan även länka till oss och använda följande bildmaterial:

Stortavla: 180px * 282px

HVBGuiden - Sök efter behandlingshem, HVB-hem och familjehem

Knapp: 160px * 132pxHVBGuiden - Sök efter behandlingshem, HVB-hem och familjehem

Liten knapp: 100px * 82px

HVBGuiden - Sök efter behandlingshem, HVB-hem och familjehem